Плащане

Плащането на поръчани в интернет магзина стоки към ДИ ВИ СИ ЕООД са неавансови и са съобразени с член 93, ал. 1 на Закона за задълженията и договорите.

Стойността на поръчаната стока се заплащата на куриера. Цялата стойност е отбелязана в цената на поръчката.