Условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет магазин www.dvsbg.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

ДИ ВИ СИ ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Общи условия

• www.dvsbg.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки от името на ДИ ВИ СИ ЕООД;

• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от ДИ ВИ СИ ЕООД;

• ДИ ВИ СИ ЕООД чрез www.dvsbg.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като старата е задраскана;

• При липса на складова наличност от заявената стока ДИ ВИ СИ ЕООД чрез www.dvsbg.com уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка;

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ДИ ВИ СИ ЕООД, чрез www.dvsbg.com, не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката;

• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ДИ ВИ СИ ЕООД чрез www.dvsbg.com на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения електронен адрес;

• ДИ ВИ СИ ЕООД чрез www.dvsbg.com се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока;